Solid och lätt stomme

Trä har i många år använts för att bygga hus, och idag uppskattar vi särskilt dess isoleringskapacitet och förmåga att skapa en god atmosfär inomhus. För att bygga vår Scandit har vi tillämpat stomkonstruktion. Dess största fördel är att det är möjligt att snabbt monteras och byggas ut enligt egna behov.
Vi lägger stor vikt vidkvalite på trä som används i väggsektioner, varje del är certifierad och väl förberedd. Väggelement tillverkas av barrträ - nordisk gran som torkas i hög temperatur i torkugn och fukthalten är under 18 %. Denna process eliminerar svampsporer och insekter. Varje brädafinhyvlas.På så sätt minimeras brädensbenägenhet att krympas och deformeras, samtidigt som egenskaperna och motståndskraften mot insekter förbättras.