Rekonstruktion av den 100 år gamla Vasabron

Rekonstruktion av den 100 år gamla Vasabron

Projektplats: Stockholm

Det svåraste i byggandet är att återställa och bevara den ursprungliga formen. Det är en stor utmaning att restaurera historisk arkitektur och anpassa den till moderna funktioner. Vasabron har restaurerats och byggts om så att den fortsätter att fylla sin funktion och vara en majestätisk prydnad i landskapet.