Välkommen till VINGBERG!

En balanserad kombination av natur och modernitet
Vilka vi är?

Lär känna oss bättre

VINGBERG är ett byggföretag med flera års erfarenhet på den skandinaviska marknaden, specialiserat på att hantera komplexa, storskaliga byggprojekt för stora företag i Sverige. Vi utför betong-, armerings- och snickeriarbeten inom verkstads-, industri- och bostadsbyggande.

VINGBERG strävar efter att medvetet involvera sina anställda i utvecklingen av företaget som helhet och att värna om miljön. 

Vi skapar vänliga och säkra arbetsplatser där alla kan utvecklas professionellt och våra vägledande principer är jämlikhet, respekt för mänskliga rättigheter, ömsesidig respekt och samarbete. Våra anställda är vår största tillgång.

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvaliteten på våra tjänster, respekt för miljön, kundservice och de byggmaterial som används.

Vi främjar rättvis konkurrens och strävar genom vår verksamhet efter att förbättra det samhälle där vi bor och arbetar.

Våra referensobjekt

Vi involverar vår erfarenhet och våra bästa resurser i varje projekt som vi tar oss an för att upprätthålla högsta möjliga kvalitet och punktlighet i arbetet. Våra specialiteter omfattar industriellt byggande, infrastrukturbyggande, brobyggande och betongarbeten inom den offentliga och privata sektorn.