Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Vårt företag är specialiserat på att hantera komplexa, storskaliga byggprojekt för stora företag i Sverige.

Vår omfattande erfarenhet av brobyggen i Skandinavien och vårt erfarna team är en stor tillgång för att hantera även de mest komplexa väg-, bro- och tunnelprojekt.

Vi utför betongarbeten och armering av tekniskt avancerade broar och tunnlar med hjälp av formsystem samt enkla kulvertkonstruktioner i betong som utförs med hjälp av traditionella träformsystem.

Vi utför också betongarbeten för fundament för vindkraftverk och hjälper till att lösa problem i samband med tillhandahållandet av ”grön energi”. 

Exempel på projekt