Västlänken – station Korsvägen

Västlänken – station Korsvägen

Beställare: NCC
Projektplats: Göteborg

Vingberg har fått ett uppdrag att bygga stationens huvudkonstruktion av armerad betong.

En ny pendeltågstunnel under Göteborg innebär att 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.
Stationen är namngiven efter vägkorsningen Korsvägen, som varit en viktig spårvagnshållplats sedan hästspårvägen på 1880-talet och som sedan 2000 har spårväg åt fem håll.
Området är en viktig plats i Göteborg och i framtiden kommer Korsvägen att få en än starkare betydelse både lokalt, regionalt och nationellt.