Avfallsförbränningsanläggning i Vestrås

Avfallsförbränningsanläggning i Vestrås

Beställare: SVEVIA
Projektplats: Vestrås

Förbränning av avfall är ett sätt att lösa problemet med avfallshantering. Byggandet av avfallsförbränningsanläggningen var en ansvarsfull uppgift som vi utförde med största omsorg och i enlighet med alla standarder. Vi utrustade förbränningsanläggningen i Vestrås med speciella miljösäkra system, filter och kamrar.