Drottning Silvias barnsjukhus

Drottning Silvias barnsjukhus

Beställare: Sahlgrenska University Hospital
Projektplats: Göteborg

Utbyggnaden av Göteborgs barnsjukhus är en av de mest komplexa och krävande vårdbyggnader som vi hittills har genomfört.
Projektet, som redan har slutförts, omfattar rehabiliteringsanläggningar, operationssalar, intensivvårdsavdelningar, en vårdavdelning, en intensivvårdsavdelning, tre våningar med enskilda patientrum och ger bästa möjliga förutsättningar för vård av sjuka barn.